Мотори и трактори II-2a
(МИТ-II-2a)

Курс је везан за предмет Мотори и трактори који је у плану и програму другог разреда на смеру Руковалац-механичар пољопривредне технике.