ЦВЕЋАР-ВРТЛАР

Школовање у образовном профилу ЦВЕЋАР-ВРТЛАР траје три године. У току свог школовања ученици стичу стручна знања из области цвећарске и вртларске произвдње. Настава се спроводи кроз теоретску и практичну наставу.

Предмети које ученици изучавају у току свог школовања

Опште образовни предмети

Српски језик и књижевност
Страни језик
Историја
Физичко васпитање
Математика
Рачунарство и информатика
Географија
Физика
Хемија
Ботаника
Устав и права грађана

Стручни предмети

Цвећарство
Дендрологија са расаднич.
Пољопривредна техника
Подизање и нега зелених површина
Повртарство
Лековито и зачинско биље
Заштита биља
Организа. производ, и продаје
Практична настава
Практична настава у блоку