Смерови

Пољопривредна школа Бач је регистрована за школовање редовних и ванредних ученика у области рада пољопривреда, производња и прерада хране. У Пољопривредној школи Бач могуће је школовање у трогодишњем и четворогодишњем трајењу. У четворогодишњем трајању школа нуди смер Пољопривредни техничар, а у трогодишњем трајању смерове Руковалац-механичар пољопривредне технике и Цвећар-вртлар. На страницама нашег сајта можете пронаћи више информација о ова два образовна профила.